نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

پرسشنامه شدت وسواس فکری و عملی ییل- براون

عنوان: پرسشنامه شدت وسواس فکری و عملی ییل- براون
قیمت: 15000 ریال

پرسشنامه شدت وسواس فکری و عملی ییل- براون 

پرسشنامه وسواس فکری - عملی ییل – براون در سال ٢٠٠٥ توسط سادوک و سادوک و کاپلن تهیه و تنظیم شده است. منظور از وسواس فکری - عملی نمره اي است كه کارکنان به سوالات ١٠ گویه ای پرسشنامة وسواس فکری - عملی ییل - براون می دهند. امانی، ابولقاسمی، احدی و نریمانی (١٣٩٢) در پژوهشی ضمن بررسی روایی صوری این ابزار به بررسی ضریب آلفای کرونباخ پرداختند که بالاتر از ٠/٧٠ حاصل شد. 

این پرسشنامه به صورت ورد (Word) می باشد.

نوشتن دیدگاه

در صورتی که مشکل شما (فوری) می باشد با ایمیل iranphe@gmail.com مکاتبه کنید.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین ویرایش این فایل: نیمه اول آبان ماه 1400

پس از اتمام خرید، علاوه بر فعال شدن لینک دانلود، همان لحظه یک نمونه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

توجه: محصولات این سایت طراحی و یا ویرایش شده توسط مسئولین سایت بانک پرسشنامه و مبانی نظری ایران می باشند. لذا، حق انتشار الکترونیکی آن صرفا متعلق به سایت انک پرسشنامه و مبانی نظری ایران (www.iranque.ir) بوده و هر گونه کپی برداری و یا انتشار الکترونیکی آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.