نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

پرسشنامه مدیریت تجربه مشتری (CEM)

عنوان: پرسشنامه مدیریت تجربه مشتری (CEM)
قیمت: 25000 ریال

 پرسشنامه مورد استفاده برای سنجش میزان بکارگیری مدیریت تجربه مشتری مدیران و مولفه ­های آن در این پژوهش، پرسشنامه­ای متشکل از 40 سوال است که توسط محقق و با حضور استاد راهنما و روایی مفهومی سنجی اساتید رشته مدیریت ورزشی ساخته شده است و پاسخ­های آن بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت ارزش­ گذاری شده­اند. این پرسشنامه همچنین چهار مولفه مدیریت تجربه مشتری را مورد سنجش قرار می ­دهد که عبارتند از: رضایت مشتری، وفاداری، کیفیت و مارک.


 در رابطه با هر یک از مولفه­ های مدیریت تجربه مشتری به ترتیب :

1-     رضایت مشتری: شامل 6 سوال از 1 الی 6.

2-     وفاداری: شامل 13 سوال از 7 الی 19.

3-     کیفیت: شامل 12 سوال از 20 الی 31.

4-     مارک: شامل 9 سوال از  32 الی 40.

بوده­اند که در مقابل آنها یک مقیاس پنج ارزشی قرار گرفته است. آزمودنی­ها هر یک از سوالات را با توجه به طیفی که مناسب سازمان خود بدانند امتیازگذاری کرده و علامت می­زنند.

معنی اعداد در طیف مطرح شده به صورت زیر می­باشد:

کاملا موافقم= 5      موافقم= 4       نظری ندارم= 3      مخالفم= 2      کاملا مخالفم= 1

برای امتیازگذاری نمرات سوالات آزمودنی­ها با هم جمع شده و امتیاز مربوط به هر یک از مولفه­ ها مشخص و در انتها میانگین کل مدیریت تجربه مشتری به دست آمد. 

پایایی این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد محمدی آلاگوز (1389) پس از ساخت پرسشنامه، یک مطالعه آزمایشی (pilot study) در بین باشگاههای ورزشی شهرستان نقده انجام شد و پایایی آن مورد محاسبه قرار گرفت و از طریق آلفای کرونباخ  برابر 0.86 به دست آمد. جهت تعیین روایی پرسشنامه از نظر اساتید و صاحبنظران رشته بهره گرفته شد و روایی آن از طرف اساتید مورد تایید قرار گرفت.

تعداد سوال: 40 سوال

حجم فایل: 50kb

قیمت با تخفیف فقط 2500 تومان

 

 

 

نوشتن دیدگاه

در صورتی که مشکل شما (فوری) می باشد با ایمیل iranphe@gmail.com مکاتبه کنید.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین ویرایش این فایل: نیمه اول آبان ماه 1400

پس از اتمام خرید، علاوه بر فعال شدن لینک دانلود، همان لحظه یک نمونه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

توجه: محصولات این سایت طراحی و یا ویرایش شده توسط مسئولین سایت بانک پرسشنامه و مبانی نظری ایران می باشند. لذا، حق انتشار الکترونیکی آن صرفا متعلق به سایت انک پرسشنامه و مبانی نظری ایران (www.iranque.ir) بوده و هر گونه کپی برداری و یا انتشار الکترونیکی آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.