نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

پرسشنامه بهره وری

عنوان: پرسشنامه بهره وری
قیمت: 15000 ریال

بهره وری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها، که هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می شود، همواره مدنظر دست اندرکاران سیاست اقتصاد و دولتمردان بوده است.

 این پرسشنامه توسط اسدی (1380) برای بررسی بهره­ وری مدیران طراحی و ساخته شده است. پرسشنامه بهره ­وری سازمانی مشتمل بر 22 سوال بوده است که به منظور سنجش بهره ­وری مدیران که شامل دو مولفه کارایی و اثربخشی است، طراحی شده است.

پاسخ­ های این پرسشنامه در طیف لیکرت 5 درجه­­ای ( خیلی زیاد، زیاد، نظری ندارم، کم و خیلی کم) به ترتیب ( 5، 4، 3، 2 و 1) امتیازدهی شده ­اند. آزمودنی ­ها هر یک از سوالات را مطابق با طیف ­هایی که برای سازمان مناسب می ­دانند امتیازگذاری کرده و علامت می ­زنند. در این طیف هر قدر از مقادیر زیاد حرکت می ­کنیم، نشان­ دهنده میزان مطلوبیت بهره ­وری سازمانی است و همچنین در احتساب نمرات سوال ­های منفی به صورت معکوس عمل شده است. برای امتیازگذاری نمرات سوالات تمام آزمودنی­ها با هم جمع شده و سپس میانگین امتیاز کلی بهره ­وری سازمانی به دست می­ آید. برای هر کدام از مولفه­ های بهره ­وری نیز به همین صورت عمل شده است.

تعداد سوالات/جمع کل نمرات بهره ­وری = میانگین امتیازات فرد در متغیر بهره­ وری سازمانی

تعداد سوالات مولفه/جمع کل نمرات مربوط به هر مولفه = میانگین امتیازات فرد در مولفه­ های بهره­ وری

با توجه به اینکه این پرسشنامه توسط اسدی (1380) در تحقیقی تحت عنوان « رابطه فرهنگ سازمانی با بهره ­وری مدیران ادارات تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران » مورد استفاده قرار گرفته و ضریب پایایی آن با خطای کمتر از 5 درصد مورد تایید قرار گرفته است و سیدعامری در تحقیق خود با عنوان « رابطه فرهنگ سازمانی با بهره­ وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان­های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی » از پرسشنامه فوق ­الذکر استفاده نموده و ضریب بازآزمایی پرسشنامه بهره ­وری را r= 0.82 به دست آورده است، روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید است.

تعداد سوال: 22 سوال

حجم فایل: 50KB

قیمت با تخفیف فقط 1500تومان

نوشتن دیدگاه

در صورتی که مشکل شما (فوری) می باشد با ایمیل iranphe@gmail.com مکاتبه کنید.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین ویرایش این فایل: نیمه اول آبان ماه 1400

پس از اتمام خرید، علاوه بر فعال شدن لینک دانلود، همان لحظه یک نمونه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

توجه: محصولات این سایت طراحی و یا ویرایش شده توسط مسئولین سایت بانک پرسشنامه و مبانی نظری ایران می باشند. لذا، حق انتشار الکترونیکی آن صرفا متعلق به سایت انک پرسشنامه و مبانی نظری ایران (www.iranque.ir) بوده و هر گونه کپی برداری و یا انتشار الکترونیکی آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.