نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

پرسشنامه بهره وری

عنوان: پرسشنامه بهره وری
قیمت: 15000 ریال

بهره وری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها، که هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می شود، همواره مدنظر دست اندرکاران سیاست اقتصاد و دولتمردان بوده است.

 این پرسشنامه توسط اسدی (1380) برای بررسی بهره­ وری مدیران طراحی و ساخته شده است. پرسشنامه بهره ­وری سازمانی مشتمل بر 22 سوال بوده است که به منظور سنجش بهره ­وری مدیران که شامل دو مولفه کارایی و اثربخشی است، طراحی شده است.

پاسخ­ های این پرسشنامه در طیف لیکرت 5 درجه­­ای ( خیلی زیاد، زیاد، نظری ندارم، کم و خیلی کم) به ترتیب ( 5، 4، 3، 2 و 1) امتیازدهی شده ­اند. آزمودنی ­ها هر یک از سوالات را مطابق با طیف ­هایی که برای سازمان مناسب می ­دانند امتیازگذاری کرده و علامت می ­زنند. در این طیف هر قدر از مقادیر زیاد حرکت می ­کنیم، نشان­ دهنده میزان مطلوبیت بهره ­وری سازمانی است و همچنین در احتساب نمرات سوال ­های منفی به صورت معکوس عمل شده است. برای امتیازگذاری نمرات سوالات تمام آزمودنی­ها با هم جمع شده و سپس میانگین امتیاز کلی بهره ­وری سازمانی به دست می­ آید. برای هر کدام از مولفه­ های بهره ­وری نیز به همین صورت عمل شده است.

تعداد سوالات/جمع کل نمرات بهره ­وری = میانگین امتیازات فرد در متغیر بهره­ وری سازمانی

تعداد سوالات مولفه/جمع کل نمرات مربوط به هر مولفه = میانگین امتیازات فرد در مولفه­ های بهره­ وری

با توجه به اینکه این پرسشنامه توسط اسدی (1380) در تحقیقی تحت عنوان « رابطه فرهنگ سازمانی با بهره ­وری مدیران ادارات تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران » مورد استفاده قرار گرفته و ضریب پایایی آن با خطای کمتر از 5 درصد مورد تایید قرار گرفته است و سیدعامری در تحقیق خود با عنوان « رابطه فرهنگ سازمانی با بهره­ وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان­های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی » از پرسشنامه فوق ­الذکر استفاده نموده و ضریب بازآزمایی پرسشنامه بهره ­وری را r= 0.82 به دست آورده است، روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید است.

تعداد سوال: 22 سوال

حجم فایل: 50KB

قیمت با تخفیف فقط 1500تومان

نوشتن دیدگاه

در صورتی که مشکل شما (فوری) می باشد با ایمیل iranphe@gmail.com مکاتبه کنید.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین ویرایش این فایل: نیمه اول فروردین 1397

پس از اتمام خرید، علاوه بر فعال شدن لینک دانلود، همان لحظه یک نمونه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

توجه: محصولات این سایت طراحی و یا ویرایش شده توسط مسئولین سایت بانک پرسشنامه و مبانی نظری ایران می باشند. لذا، حق انتشار الکترونیکی آن صرفا متعلق به سایت انک پرسشنامه و مبانی نظری ایران (www.iranque.ir) بوده و هر گونه کپی برداری و یا انتشار الکترونیکی آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.