نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

پرسشنامه مديريت تضاد
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه اسپانسرینگ ورزشی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه نیازهای آموزشی پرستاران
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه هوش فرهنگی
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه طرح وارة یانگ
قیمت: 30000 ریال
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس WOCQ
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز IBT
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه اخلاق رسانه ها
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه تحليل محيطي، ساختار ورزش بر اساس مدل AHP
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه رفتار اخلاقی
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات ورزشی با روش سروکوال
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریCRM (ورزشی)
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه برند سازمان
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه یادگیری سازمانی
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه هوش سازمانی
قیمت: 10000 ریال
پرسشنامه وفاداری مشتریان
قیمت: 10000 ریال
پرسشنامه درگیری شغلی
قیمت: 10000 ریال
پرسشنامه اثربخشی
قیمت: 10000 ریال
پرسشنامه هوش هیجانی
قیمت: 10000 ریال
پرسشنامه ابعاد موفقيت
قیمت: 10000 ریال

آخرین ویرایش این فایل: نیمه اول بهمن ماه 1402

پس از اتمام خرید، علاوه بر فعال شدن لینک دانلود، همان لحظه یک نمونه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 

نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

توجه: محصولات این سایت طراحی و یا ویرایش شده توسط مسئولین سایت بانک پرسشنامه و مبانی نظری ایران می باشند. لذا، حق انتشار الکترونیکی آن صرفا متعلق به سایت انک پرسشنامه و مبانی نظری ایران (www.iranque.ir) بوده و هر گونه کپی برداری و یا انتشار الکترونیکی آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.