نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

پرسشنامه مديريت تضاد
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه اسپانسرینگ ورزشی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه نیازهای آموزشی پرستاران
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه هوش فرهنگی
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه طرح وارة یانگ
قیمت: 30000 ریال
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس WOCQ
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز IBT
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه اخلاق رسانه ها
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه تحليل محيطي، ساختار ورزش بر اساس مدل AHP
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه رفتار اخلاقی
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات ورزشی با روش سروکوال
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریCRM (ورزشی)
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه برند سازمان
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه یادگیری سازمانی
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه هوش سازمانی
قیمت: 10000 ریال
پرسشنامه وفاداری مشتریان
قیمت: 10000 ریال
پرسشنامه درگیری شغلی
قیمت: 10000 ریال
پرسشنامه اثربخشی
قیمت: 10000 ریال
پرسشنامه هوش هیجانی
قیمت: 10000 ریال
پرسشنامه ابعاد موفقيت
قیمت: 10000 ریال

آخرین ویرایش این فایل: نیمه اول خرداد 1398

پس از اتمام خرید، علاوه بر فعال شدن لینک دانلود، همان لحظه یک نمونه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

توجه: محصولات این سایت طراحی و یا ویرایش شده توسط مسئولین سایت بانک پرسشنامه و مبانی نظری ایران می باشند. لذا، حق انتشار الکترونیکی آن صرفا متعلق به سایت انک پرسشنامه و مبانی نظری ایران (www.iranque.ir) بوده و هر گونه کپی برداری و یا انتشار الکترونیکی آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.