نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

پرسشنامه شدت وسواس فکری و عملی ییل- براون
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی MOCI
قیمت: رایگان
پرسشنامه کیفیت زندگی معلولین
قیمت: رایگان
پرسشنامه انسجام گروهی
قیمت: 10000 ریال
پرسشنامه مهارت سیاسی
قیمت: 10000 ریال
پرسشنامه هویت فرهنگی و عوامل آن
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه وضعیت اجتماعی-اقتصادی (SES)
قیمت: 35000 ریال
آزمایش
قیمت: 1000 ریال
15 عدد پرسشنامه برند
قیمت: 72000 ریال
دانلود پرسشنامه انگیزه ورزشی (6-SMS)
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه سقف شیشه ای وازمن (2002)
قیمت: 25000 ریال
پرسشنامه نگرش به فعالیت های ورزشی
قیمت: 10000 ریال
پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواکس (CDI)+مقالات مرتبط
قیمت: 20000 ریال
آزمون رشد حرکتی لینکلن اوزرتسکی
قیمت: 80000 ریال
پرسشنامه کیفیت زندگی (دو عدد پرسشنامه) + مقالات مرتبط
قیمت: 30000 ریال
پرسشنامه هویت نقش، کاری و وینر ( 1987 )
قیمت: 18000 ریال
پرسشنامه هویت ورزشی چزلاک 2004
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه مهارت های کوانتومی عظیمی (1390)
قیمت: 45000 ریال
پرسشنامه مهارت های بین شخصی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه مهارت های برقراری ارتباط
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه گوش کردن
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه سرمایه رابطه ای
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه روابط بین شخصی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه آمادگی پذیرفتن نقش رهبری
قیمت: 30000 ریال
پرسشنامه استرس سبک زندگی
قیمت: 30000 ریال
پرسشنامه ارزیابی رابطه رهبر – پیرو
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه ارتباطات غیر کلامی
قیمت: 30000 ریال
پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه روابط با همکاران
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه ویژگی های روان سنجی مهارت های مدیریتی
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه کنترل تفکرات
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه شخصیت شغلی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه سنجش تفکرات کنونی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه تفکر افراد پس از رویدادهای منفی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه مقایسه مدیران مجرب با مدیران جوانتر
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه خودگشودگی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه مدیریت عملکرد
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه مدیر اثر بخش
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه کارت امتیازی متوازن
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه عملکرد در شرکت های چند ملیتی
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمان
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه ظرفیت های سازمانی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه شایستگی های درک شده مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه سلامت کسب و کار
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه سازمان یادگیرنده
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه سازمان هایی در کلاس جهانی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه توانمند سازی سازمانی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه تصمیم گیرنده خوب بودن
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه برنامه ریز خوب بودن
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه تأثیر مدل EFQM برعملکرد شرکت
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
قیمت: 35000 ریال
پرسشنامه مدیریت دانش
قیمت: 30000 ریال
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
قیمت: 30000 ریال
پرسشنامه ساختار سازمانی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه تعارضات زناشویی MCQ
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه توانمندسازی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه مدیریت تجربه مشتری (CEM)
قیمت: 25000 ریال
پرسشنامه بهره وری
قیمت: 15000 ریال
دانلود پرسشنامه اضطراب وضعی و صفتی چارلز اشپیلبرگر
قیمت: 25000 ریال
پرسشنامه سنجش آموزشهای ضمن خدمت
قیمت: 20000 ریال
آزمون مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت تورنس
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده
قیمت: 25000 ریال
رفتار شهروندي سازمانی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه حمايت هاي سازمانی ادراك شده
قیمت: 10000 ریال
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران (1982)
قیمت: 10000 ریال
پرسشنامه افکار خودآیند ATQ (هولون و کندال)
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه مدیریت زمان مکن و همکاران
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
قیمت: 25000 ریال
پرسشنامه استاندارد استراتژی های منابع انسانی
قیمت: 30000 ریال
پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر
قیمت: 30000 ریال
پرسشنامه احساسات و واکنش ها نسبت به تبلیغات
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه مهارت های ارتباطی
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه خلاقیت
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI)
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه شناخت سازمان (ODQ)
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی
قیمت: 10000 ریال
پرسشنامه سبک رهبری
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه مهارت های مذاکره
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه سبك هاي عمومي تصميم گيري (GDMS)
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه استرس شغلی HSE
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه سلامت روانی GHQ + نحوه تفسیر داده ها
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه اندازه گیری خودکارایی بندورا
قیمت: 15000 ریال
پرسشنامه آمیخته بازاریابی ورزشی
قیمت: 20000 ریال
پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL –۹۰-R)
قیمت: 20000 ریال

آخرین ویرایش این فایل: نیمه اول بهمن ماه 1402

پس از اتمام خرید، علاوه بر فعال شدن لینک دانلود، همان لحظه یک نمونه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 

نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

توجه: محصولات این سایت طراحی و یا ویرایش شده توسط مسئولین سایت بانک پرسشنامه و مبانی نظری ایران می باشند. لذا، حق انتشار الکترونیکی آن صرفا متعلق به سایت انک پرسشنامه و مبانی نظری ایران (www.iranque.ir) بوده و هر گونه کپی برداری و یا انتشار الکترونیکی آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.