نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

 

 

 

کوک و کمپل درکتاب کاربردی در زمینه روایی اظهار می دارند:"هنگام سنجش روایی اندازه گیری ،تفکرنظام دار برروی عواملی که ممکن است قابلیت اعتماد بررسی و تحقیق را کاهش دهند،امری اساسی است."

درتعریفی دیگرروایی عبارت ازمیزان انطباق مشاهدات وپرسش های تحقیق باهدف اصلی پژوهش می باشد.آیا داده های گردآوری شده تصویر حقیقی همان موضوع مورد بررسی است یا خیر.زمانی مسئله به وجود می آید که داده های جمع آوری شده ظاهراً حاصل روش پژوهش انجام گرفته باشند(نیل،1374:ص125).

      به عنوان مثال، یک ساعت را در نطر بگیرید که موظف است زمان صحیح را نشان دهد.اگر ساعت زمان غلط را نشان دهد،خواهیم گفت که این ساعت فاقد روایی است و معتبر نیست.یا ترازویی که برای سنجش وزن به کار می رود هنگامی روایی لازم را دارد که وزن دقیق فرد را نشان دهد.با استفاده از دو مثال فوق می توان پایایی را نیز توضیح داد.تعیین دقیق زمان تحقیق می بایست به طور مستمر انجام گیرد.به عبارت دیگر ساعت همیشه زمان دقیق را نشان می دهد.چنین ساعتی هم روایی و هم پایایی لازم را دارد.البته ممکن است یک ابزار اندازه گیری پایا باشد اما معتبر نباشد.همین ساعت را در نظر بگیرید،این ساعت ممکن است همیشه 5دقیقه از زمان حقیقی عقب یا جلو باشد.در این حالت این ساعت پایایی لازم را دارد اما روایی ندارد زیرا زمان دقیق را نشان نمی دهد.بنابر این می توان گفت میزان پایایی حدود ممکن میزان روایی را تعیین می کند.در صورتی که وسیله اندازه گیری فاقد ثبات لازم باشد،روایی آن از حد معینی بالاتر نمیرود،اما اگر یک وسیله اندازه گیری از روایی بالایی برخوردار باشد،الزاماً پایا نیز هست.

ویژگی های روش های سنجش روایی

     روایی را به روش های گوناگون ارزشیابی کرد.این عمل به نوع آزمون و کاربرد آن بستگی دارد.سه نوع روایی وجود دارد که عبارتند از:

1-روایی محتوا

2-روایی وابسته به ملاک

3-روایی سازه

 

 

 

 

نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

توجه: محصولات این سایت طراحی و یا ویرایش شده توسط مسئولین سایت بانک پرسشنامه و مبانی نظری ایران می باشند. لذا، حق انتشار الکترونیکی آن صرفا متعلق به سایت انک پرسشنامه و مبانی نظری ایران (www.iranque.ir) بوده و هر گونه کپی برداری و یا انتشار الکترونیکی آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.