کتاب راهبردهای ورزش و تغذیه ای برای کودکان
قیمت: 70000 ریال
کتاب افزایش قد با ورزش و تمرینات کششی ویژه
قیمت: 70000 ریال
طرح درس آموزش شنا
قیمت: 290000 ریال
کتاب ارزشمند تمرینات با کش
قیمت: 70000 ریال
کتاب 100 تمرین برتر جان لیپسی
قیمت: 70000 ریال

نکته مهم: برای جلوگیری از کپی برداری سایت های مشابه، تمامی مبانی نظری های این سایت هر دو هفته یک بار ویرایش شده و به صورت به روز تر منتشر می شوند.

توجه: محصولات این سایت طراحی و یا ویرایش شده توسط مسئولین سایت بانک پرسشنامه و مبانی نظری ایران می باشند. لذا، حق انتشار الکترونیکی آن صرفا متعلق به سایت انک پرسشنامه و مبانی نظری ایران (www.iranque.ir) بوده و هر گونه کپی برداری و یا انتشار الکترونیکی آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.